Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Ngày đăng: 20/11/2022

TS. Nguyễn Kim Quốc bày tỏ lời tri ân đến các Nhà khoa học, các Thầy Cô giáo đã hy sinh bao nhiêu năm công hiến vì sự nghiệp giáo dục, những người truyền đạt tri thức và đạo làm người cho bao lớp lớp thế hệ sinh viênSáng 20/11/2022, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Tham dự buổi lễ có GS. TSKH Nguyễn Ngọc Thành - Cố vấn cao cấp Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Thành viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ba Lan; PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; PGS. TS Thoại Nam - Viện trưởng Viện nghiên cứu tiên tiến, Trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh; Ông Huỳnh Trọng Trí- Trưởng phong TCNS, Ông Trần Quốc Qui – Trưởng phòng Thanh tra; Ông Bùi Quang Tâm- Văn phòng trường cùng Trưởng khoa TS. Nguyễn Kim Quốc với các giảng viên Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

GS. TSKH Nguyễn Ngọc Thành đã nhắc lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc và tri ân các nhà giáo đã dày công vun đắp, bồi dưỡng nhiều thế hệ sinh viên để đất nước phát triển như ngày hôm nay. TS. Nguyễn Kim Quốc bày tỏ lời tri ân đến các Nhà khoa học, các Thầy Cô giáo đã hy sinh bao nhiêu năm công hiến vì sự nghiệp giáo dục, những người truyền đạt tri thức và đạo làm người cho bao lớp lớp thế hệ sinh viên. 

Đây cũng là dịp để các Thầy Cô ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận và tôn vinh thành tích của các Bộ môn Khoa CNTT.

vxchi- K.CNTT

Hình ảnh tại buổi lễ Kỷ niệm:


Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Các tin khác