Đại học

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

16/09/2021

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu – Kết nối thế giới trong tầm tay

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13/08/2021

Chương trình đào tạo CNTT trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tổng quan về ngành Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu

15/08/2020

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU - Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …

Tổng quan về KỸ THUẬT PHẦN MỀM

15/08/2020

KỸ THUẬT PHẦN MỀM - Sinh viên được học từ Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …

Tổng quan về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

04/03/2019

Công nghệ thông tin - Sinh viên được học từ Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …