Liên hệ

Điện thoại

(028) 71080889 - 19002039 - line 416

Trụ sở

Khoa Công Nghệ thông tin, Phòng L.104, Số 331, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận.12, TP. Hồ Chí Minh

Email

fit@ntt.edu.vn