Liên hệ

Điện thoại

028 62565693 - line 226

Trụ sở

Khoa Công Nghệ thông tin, Số 331, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận.12, TP. Hồ Chí Minh

Email

fit@ntt.edu.vn