Thông báo Học vụ

Kế hoạch mở lớp học phần HK2 - NH 2021 - 2022 (Học lại)

28/03/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trả nợ môn học và ra trường đúng hạn. Khoa CNTT triển khai kế hoạch mở lớp học lại với các môn học sau (Theo file đính kèm)

Thông báo thời gian xét tốt nghiệp Đợt tháng 12 năm 2020 cho sinh viên học theo hình thức tín chỉ

04/11/2020

Xét tốt nghiệp cho sinh viên học theo hình thức tín chỉ Đại học chính quy viện NIIE, Đại học chính quy, Đại học liên thông từ Cao đẳng, Đại học liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng hệ chính quy.

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp HK3 2019-2020

13/10/2020

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp HK3 2019-2020

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐỢT THÁNG 08 NĂM 2020

12/08/2020

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 08 năm 2020​

Thông báo phòng hội động buổi báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK2 2019-2020

09/08/2020

Thông báo phòng hội động buổi báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK2 2019-2020

Kế hoạch hướng dẫn Đồ án cơ sở – Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp HK3 19-20

09/08/2020

Kế hoạch hướng dẫn Đồ án cơ sở – Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp HK3 19-20

Thông báo phòng hội động buổi báo cáo TTTN + Bảo vệ KLTN HK1 2019-2020

09/08/2020

Thông báo phòng hội động buổi báo cáo TTTN + Bảo vệ KLTN HK1 2019-2020

Thông báo nộp báo cáo thực tập + Đồ án chuyên ngành HK2 19-20

09/08/2020

Thông báo tới các bạn sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp và Khoá luận tốt nghiệp HK2 19-20 với thông tin cụ thể như sau:

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên tháng 05/2020

09/08/2020

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên tháng 05/2020

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 các khoá

09/08/2020

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2019 – 2020 các khoá 2015, 2016, 2017, 2018 bậc Đại học, Đại học liên thông; khoá 2014, 2013 đăng ký học lại, học cải thiện