Nghiên cứu

Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ

17/09/2022

Ngày 16/09/2022 Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ.

14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems

22/09/2021

14th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems 6-9 June 2022, Almaty, Kazakhstan Category B in the 2021 CORE conference rankings

Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế

19/07/2021

Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế

Danh sách các hội thảo Khoa học Quốc tế chuyên ngành Công nghệ thông tin

19/07/2021

DANH SÁCH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ứng dụng Computer vision

29/03/2021

“Ứng dụng Computer vision trong việc điểm danh sinh viên dựa trên ảnh chụp”

13th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems 7-10 April 2021 Phuket, Thailand

15/01/2021

According to the recent Springer Reports of April 2019 the Proceedings of ACIIDS 2017, ACIIDS 2016, ACIIDS 2015, ACIIDS 2014, and ACIIDS 2012 belong to the top 25% most downloaded eBooks in the relevant SpringerLink eBook Collection in 2018. Moreover, the Proceedings of ACIIDS 2018 belong to the top 10% most downloaded eBooks.

12th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems 23-26 March 2020 Phuket, Thailand

10/12/2020

ACIIDS 2020 is an international scientific conference for research in the field of intelligent information and database systems, to be held during 23-26 March 2020 in Phuket, Thailand.

12th International Conference on Computational Collective Intelligence

10/12/2020

ICCCI 2020 is an international scientific conference for research in the field of Computational Collective Intelligence, to be held on 30 November – 3 December 2020 in Da Nang, Vietnam.

Các Công trình nghiên cứu đã công bố

09/11/2020

Danh sách các công trình đã xuất bản của Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Nguyễn Tất Thành

Improving Control Mechanism at Routers in TCP/IP Network

19/08/2020

The existing control mechanisms at the network nodes have a good active and very effective at each local router, but they do not still strong enough to control nonlinear and dynamical behaviour of the network.