Công trình công bố

Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế

19/07/2021

Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế

Các Công trình nghiên cứu đã công bố

09/11/2020

Danh sách các công trình đã xuất bản của Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Nguyễn Tất Thành

Improving Control Mechanism at Routers in TCP/IP Network

19/08/2020

The existing control mechanisms at the network nodes have a good active and very effective at each local router, but they do not still strong enough to control nonlinear and dynamical behaviour of the network.

Phó giáo sư - Tiến Sỹ Phan Cong Vinh Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt Nam

09/08/2020

Sự kiện này được xác nhận bởi Liên minh Châu Âu- một tổ chức dựa trên cộng đồng hàng đầu dành cho sự tiến bộ của đổi mới trong lĩnh vực CNTT-TT.