Thông báo

Thông báo Đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2023-2024

22/11/2023

Nhà trường ra thông báo 254/TB-NTT ngày 03/11/2023 về kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024.

TB Sinh viên tham gia chương trình Định hướng chọn chuyên ngành Khóa 2022 Ngành KTPM

24/10/2023

Thời gian tham dự: Chiều thứ 6, Ngày 27/10/2023 tại Hội trường – Lầu 9 – Quận 12.

TB Sinh viên tham gia chương trình Định hướng chọn chuyên ngành Khóa 2022 Ngành CNTT

24/10/2023

Thời gian tham dự: Chiều thứ 6, Ngày 27/10/2023 tại Hội trường – Lầu 9 – Quận 12.

THÔNG BÁO: Thời gian và địa điểm + DS hội đồng báo cáo Khoá luận tốt nghiệp HK3 - 2023

19/09/2023

Thời gian báo cáo Khoá luận: 7h30-->12h00 ngày 22/09/2023 (THỨ 6). Hình thức: Trực tiếp.

THÔNG BÁO: Thời gian và địa điểm + DS hội đồng báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK3 - 2023

19/09/2023

Thời gian báo cáo Thực tập: 7h30-->12h00 ngày 23/09/2023 (THỨ 7). Hình thức: Trực tiếp.

Kế hoạch Khóa Luận Tốt nghiệp - Bậc Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin Khóa 2020

25/08/2023

Xem chi tiết tại file đính kèm. http://cntt.ntt.edu.vn/-bieu-mau-khoa-luan-tot-nghiep-new-403/

Kế hoạch Thực Tập Tốt nghiệp - Bậc Đại học chính quy ngành Công nghệ thông tin Khóa 2020

25/08/2023

Biểu mẫu thực tập: http://cntt.ntt.edu.vn/-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep-new-408

Kế hoạch hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 HK3, Năm học 2022- 2023

07/06/2023

Xem chi tiết tại file đính kèm. http://cntt.ntt.edu.vn/-bieu-mau-khoa-luan-tot-nghiep-new-403/

Thông báo Kế hoạch Thực tập Tốt Nghiệp Ngành CNTT Khóa 2019 - Học Kỳ 3

07/06/2023

Biểu mẫu thực tập: http://cntt.ntt.edu.vn/-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep-new-408

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LỚP HỌC LẠI – HK3 NĂM 2022

11/04/2023

Nhằm tạo điều kiện giúp các em sinh viên Khóa 19, 20 , 21 , 22 , học lại, học cải thiện, Khoa CNTT đã phối hợp với P.Quản lý Đào tạo lập kế hoạch và mở lớp học lại trong HK3 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên.