Đại học Chính qui

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

16/09/2021

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu – Kết nối thế giới trong tầm tay

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: CẤP BẰNG KỸ SƯ CNTT

17/08/2020

Các ngành đào tạo: thời gian 3.5 năm, 10 học kỳ, học phí khoảng 10 triệu/ học kỳ