Công nghệ thông tin

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11/01/2023

Công nghệ thông tin - Sinh viên được học từ Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …

Chương trình đào tạo CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

13/08/2021

Chương trình đào tạo CNTT trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tổng quan về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

04/03/2019

Công nghệ thông tin - Sinh viên được học từ Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …