Thông báo Thực tập tốt nghiệp HK1 21-22

Ngày đăng: 04/10/2021

...


Do tình hình dịch bệnh kèo dài nên sinh viên khóa 2018 hiện tại chưa thể đi thực tập trong HK3 20-21. Trước tính hình đó Khoa đã có đề xuất và nhận được sự chấp thuận của Lãnh đạo nhà Trường về việc tiến hành cho sinh viên thực tập online trong HK1 21-22. Nay Khoa thông báo đến các bạn sinh viên các nội dung cụ thể của quá trình thực tập như sau:


  • 05/10/2021 - 08/10/2021: Sinh viên đăng ký môn học thực tập trên trang phòng Quản lý đào tạo.
  • 08/10/2021: Khoa chốt danh sách và phân công công ty thực tập cho sinh viên.
  • 09/10/2021: Sinh hoạt thực tập. Link sinh hoạt sẽ thông báo trên website Khoa yều cầu sinh viên phải tham dự đầy đủ và đúng giờ.
  • 17/10/2021 -09/01/2022: Sinh viên đi thực tập tại đơn vị thực tập

Một số lưu ý quan trọng như sau:

  • Sinh viên phải đồng ý hình thức thực tập online mới đăng ký môn học thực tập và đi thực tập. 
  • Sinh viên phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn hàng tuần để trao đổi để được hỗ trợ thực tập.
  • Sinh viên phải chủ động liên lạc với người hướng dẫn thực tập tại doanh nghiệp do Khoa phân công.
  • Sinh viên khi đã đồng ý đăng ký phải đóng học phí cho học phần thực tập cho dù không tiếp tục quá trình thực tập tại đơn vị thực tập đã được phân công.
  • Sinh viên đăng ký môn học trong HK1 21-22

Thông tin đến các bạn sinh viên biết để thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung đã thông tin.

Thân ái,Tải về: newsaddtpl-file-68154.pdf


Tải về: -file-33688.pdf

Các tin khác