Kế hoạch hướng dẫn Đồ án cơ sở - Đồ án chuyên ngành HK3 - 2021

Ngày đăng: 15/06/2022

Trong quá trình làm đồ án, các em sinh viên lưu ý đến các mốc thời gian. Chi tiết trong file đính kèm.


Đóng bìa Đồ án khi nộp về văn phòng Khoa, yêu cầu:

- Đối với môn Đồ án cơ sở, bìa in màu xanh lá cây

- Đối với môn Đồ án chuyên ngành, bìa in màu vàng

- Bìa in loại giấy cứng khổ giấy A4, có giấy kiếng bảo vệ.

Biểu mẫu đồ án cơ sở: http://cntt.ntt.edu.vn/-bieu-mau-do-an-co-sochuyen-nganh-200/


Tải về: ke-hoach-do-an-chuyen-nganh-1pdf-file-81258.pdf

Các tin khác