Hướng dẫn sử dụng React JS làm Front-end trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án

Ngày đăng: 09/09/2021

Online "Hướng dẫn sử dụng Java lập trình Android trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án"Tiếp nối sự kiện " Hướng dẫn sử dụng React JS làm Front-end trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án " của công ty R2S, Công ty R2S tổ chức khóa học Online "Hướng dẫn sử dụng Java lập trình Android trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án" hoàn toàn miễn phí để đồng hành với sinh viên trong đợt dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp.


Hướng dẫn sử dụng React JS làm Front-end trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án

Nội dung:


Công ty Cổ phần R2S tổ chức sự kiện "Hướng dẫn sử dụng Java lập trình Android trong 3 ngày cùng đội ngũ làm dự án" với 3 chủ đề:

- 18:30 ~ 21:00, ngày 04/10/2021 online qua MS Teams chia sẻ nội dung "Tổng quan Java lập trình dự án Android"
- 18:30 ~ 21:30, ngày 06/08/2021 online qua MS Teams chia sẻ nội dung "Vận dụng Java phát triển ứng dụng Android"

18:30 ~ 21:30, ngày 08/10/2021 online qua MS Teams chia sẻ nội dung "Demo dự án và hỏi đáp cùng đội ngũ làm dự án"


 Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia  >>  https://bit.ly/android-3days


Link trên website và fanpage của Công ty R2S:


Các tin khác