Đăng ký học phần và KH mở lớp học phần HỌC KỲ I - 2022

Ngày đăng: 12/08/2022

Nhà trường ra thông báo 157/TB-NTT ngày 05/8/2022 về kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023.


Đăng ký học phần và kế hoạch mở lớp học phần HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2022-2023.

- Thời gian chuyển trạng thái mở lớp: vào lúc 16h30 ngày 15/08/2022 đến hết 16/08/2022 (Đăng ký môn và có thể hủy môn được)

- Thời gian chuyển trạng thái CHỈ ĐĂNG KÝ : vào lúc 16h30 ngày 17/08/2022

(SV không hủy môn đã đăng ký).

- Trước ngày 06/09/2022: Hạn sinh viên hoàn tất học phí khi đăng ký môn

- Ngày 06/09/2022: Hủy học phần khi sinh viên chưa hoàn tất học phí.

- Từ 13/09/2022-16/09/2022: Sinh viên đăng ký bổ sung lại và đóng học phí bổ sung

- Ngày 30/09/2022: Khóa lớp và chuyển trạng thái N* (Nợ học phí)

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!


Tải về: khmlhp-khoa-19-20-21-22xls-file-59139.xls


Tải về: 157-tb-dang-ky-hoc-phanhk1-nam-hoc-2022-2023pdf-file-61788.pdf

Các tin khác