Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày đăng: 18/03/2021

Tư vấn Sinh viên học Cao học để nhận bằng đôi Đại học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Ngày 18/3/2021, Khoa CNTT trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức buổi tư vấn Sinh viên hiện đang theo học tại Khoa CNTT định hướng để học Cao học CNTT, qua đó, sinh viên có thể vừa học Đại học, vừa học song song Cao học cùng chuyên ngành.

Chủ trì buổi tư vấn có TS. Nguyễn Kim Quốc, Phó trưởng khoa thường trực Khoa CNTT cùng Viện Sau đại học của trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

TS. Nguyễn Kim Quốc đã đưa ra các mô hình xã hội từ 1.0 đến 5.0 và lợi ích của việc học cao học để có thể nhận 2 bằng Đại học và Thạc sĩ sau khi sinh viên tốt nghiệp Đại học.

Đây cũng là buổi tư vấn cho sinh viên khoa CNTT và tạo điều kiện nâng cao trình độ và cơ hội làm việc cho sinh viên CNTT sau này.


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Tư vấn Sinh viên học Cao học Công nghệ Thông tin ĐH Nguyễn Tất Thành


Chí Vương


Các tin khác