Thông báo nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành HK1 18-19

Ngày đăng: 15/01/2019

Thông báo tới tất cả các bạn sinh viên thời gian nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành HK1 18-19 cụ thể như sau:1. Thực tập tốt nghiệp:

Nội dung nộp:
3 quyển Báo cáo hoàn chỉnh đầy đủ chữ ký GV hướng dẫn, nhận xét của cty và phiếu chấm điểm của công ty bản chính đóng vào báo cáo.
Phiếu khảo sát sinh viên và doanh nghiệp.
Thời gian nộp: 14/01/2019
Thời gian ra báo cáo trước hội đồng: 7h30 ngày 17/01/2019 (sáng thứ 5)
Lưu ý: Sinh viên chưa nộp phiếu tiếp nhận thực tập khoa sẽ mặc định không nhận báo cáo và loại tên danh sách khỏi hội đồng
2. Đồ án cơ sở – Đồ án chuyên ngành

Thời gian nộp: 14h00 ngày 17/01/2019 (chiều thứ 5)
Báo cáo đầy đủ chữ ký của giảng viên hướng dẫn và bộ môn
Thông báo tới tất cả các bạn sinh viên biết để thực hiện cho đầy đủ và đúng tiến độ

Các tin khác