Thay đổi giờ làm việc của trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày đăng: 11/03/2019

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thay đổi khung giờ làm việc hành chính để giúp các bạn SV thuận tiện hơn trong việc liên hệ các phòng/ban/trung tâm/khoa để giải quyết các vấn đề về học tập như sau:Thay đổi giờ làm việc của trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 THỜI GIAN LÀM VIỆC MỚI KÉO DÀI:
Sáng từ: 7h30 đến 12h00
Chiều từ: 13h00 đến16h30

Các tin khác