Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Ngày đăng: 11/10/2020

Khoa CNTT trường đại học Nguyễn Tất Thành đã diễn ra buổi tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.


Sáng ngày 10/10/2020, Tại Khoa CNTT trường đại học Nguyễn Tất Thành đã diễn ra buổi tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Đến tham gia buổi tập huấn có PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ, PGS.TS Phan Công Vinh, TS. Dương Trọng Hải cùng với các giảng viên Doanh nhân cũng như giảng viên của Khoa CNTT Đại học Nguyễn Tất Thành.

PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ, PGS.TS Phan Công Vinh  đã đưa ra nhiều Phương pháp và các giải pháp về NCKH một cách hiệu quả.
TS. Nguyễn Kim Quốc đã chủ trì Buổi tập huấn thành công tốt đẹp.


Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.

Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.


Tập huấn nâng cao hoạt động về Nghiên cứu Khoa học về CNTT và truyền thông.
Khoa CNTT

Các tin khác