Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)

Ngày đăng: 27/05/2022

Khoa CNTT Trường ĐH NTT đã có buổi sum họp Chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập Khoa CNTT.


Trong không khí đoàn kết và ấm áp, ngày 26/05/2022, Khoa CNTT Trường ĐH NTT đã có buổi sum họp Chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập Khoa CNTT (26/05/2011- 26/05/2022).

Xin chân thành cảm ơn BGH Trường ĐH NTT, xin cảm ơn Quý phòng ban, xin cảm ơn Quý Thầy Cô đã xây dựng Khoa CNTT phát triển và ngày càng vững mạnh!


Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)

Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)
Sinh nhật lần thứ 12 Khoa CNTT - ĐH NTT (26-05-2011 - 26-05-2022)

vxc- k.cntt

Các tin khác