Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc Sỹ ngành CNTT

Ngày đăng: 07/04/2019

Khoa CNTT trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ bảo vệ luận văn khóa 1 (2017-2019)


Nhằm đánh giá kết quả học tập của các học viên, ngày 6 và 7/ 4/2019, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa CNTTTrường ĐH NTT đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa I - chuyên ngành CNTT  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.


Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc Sỹ ngành CNTT            Khoa CNTT

Các tin khác