Khoa CNTT đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng đào tạo ngành CNTT trình độ Thạc sĩ

Ngày đăng: 21/04/2022

Giấy chứng nhận chất lượng đào tạo ngành CNTT trình độ Thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành


Khoa CNTT đón nhận Giấy chứng nhận chất lượng đào tạo ngành CNTT trình độ Thạc sĩ


Khoa CNTT rất vinh hạnh đón nhận GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ.

     Khoa cảm ơn BGH đã tận tình chỉ đạo và hướng dẫn; Cảm ơn sự nhiệt tình hỗ trợ của các Phòng ban; Cảm ơn sự tích cực nỗ lực Quý Thầy Cô; Cảm ơn sự giúp đỡ và động viên của Đồng nghiệp và Bạn bè.

Các tin khác