Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp HK3 2020-2021

Ngày đăng: 31/07/2021

Khoa thông báo tới các bạn sinh viên kế hoạch khóa luận


Khoa thông báo tới các bạn sinh viên kế hoạch khóa luận và các thông tin liên quan như saU:

  • Kế hoạch khóa luận
  • Thông tin liên hệ giảng viên
  • Đề tài khóa luận 2 chuyên ngành

Khoa sẽ tổ chức 1 buổi sinh hoạt khóa luận vào ngày 08/08/2021 để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên. Link Google meet sẽ thông báo trong bài đăng trên vào ngày 07/07/21.


Trân trọng,Tải về: newsaddtpl-file-96431.pdf


Tải về: -file-40605.xlsx


Tải về: -file-46950.xlsx


Tải về: -file-75235.pdf

Các tin khác