Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ

Ngày đăng: 17/09/2022

Ngày 16/09/2022 Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ.


Nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ các Giảng viên Khoa CNTT bước vào NCS, ngày 16/09/2022 Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ.

Giới thiệu về Khoa CNTT, TS. Nguyễn Kim Quốc, Trưởng Khoa CNTT đã đưa ra Chương trình đào tạo các ngành, chiến lược phát triển khoa trong những năm tới. Khoa đang tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

PGS.TS.Nguyễn Anh Linh: với bài "Logical Characterizations of Bisimulations between Fuzzy Graph-Based Structures" đã đưa ra minh chứng về Logic Fuzzy. PGS.TS.Nguyễn Thiện Luận đã trình bày và hướng dẫn các phương pháp, đưa ra nhiều hướng nghiên cứu trong lĩnh vực như các bài toán tối ưu mờ; Đồ thị mờ; Cải tiến và xây dựng các thuật toán có áp dụng lý thuyết mờ...

Không khí của buổi hội thảo thật sôi nổi với các câu hỏi của các giảng viên xoay quanh các vấn đề về nghiên cứu.

vxchi K.CNTT


Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ
Hội thảo Khoa học: Định hướng NCKH Đề tài luận án Tiến sĩ

Các tin khác