Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 14/08/2022

Hội thảo khoa học: Khảo sát yêu cầu năng lực nghề kỹ sư CNTT rất quan trọng, tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo CNTT, phù hợp với nhu cầu thực tế ngành CNTT hiện nay


Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nguyễn Tất Thành liên tục cải tiến chương trình, phương pháp dạy và học, quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất và tính tích cực của người học, hình thành khả năng học tập suốt đời. Từ đó, cập nhật và ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào quá trình đào tạo và nghiên cứu. Chính vì vậy, việc khảo sát yêu cầu năng lực nghề kỹ sư CNTT rất quan trọng, tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng theo chuẩn đầu ra theo chương trình đào tạo CNTT.

    Ngày 13/8/2022, Khoa Công nghệ thông tin Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Đây là chương trình phân tích nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay.

Đến dự có các Doanh nghiệp, công ty phần mềm, mạng máy tính tại TP Hồ Chí Minh và các Giảng viên Doanh nhân hiện đang hướng dẫn sinh viên như công ty công nghệ phần mềm TMA Solutions, CMC Telecom, Công ty THHH Tư vấn - Thương mại -Dịch vụ An Tín; Công ty cổ phần IPL, Công ty Intellimath LLC, SAP BC Consultant, Viện  Cơ học và Tin học ứng dụng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng & Cty GNN, Công ty: Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Amazon Web Services (AWS), CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISWIFT, Công ty Thiên Ân, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist, Collaborative Technologies CO., LTD…

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quốc, trưởng khoa CNTT đã chủ trì hội thảo. Khoa CNTT trường ĐH NTT năm 2022 hiện có 40 giảng viên, trong đó có 2 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 7 Tiến Sỹ, 28 Thạc sĩ, cùng với các giảng viên cơ hữu và các giảng viên Doanh nhân trong 120 mạng lưới doanh nghiệp.

Hiện khoa đang đào tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

Hội thảo khoa học diễn ra với nhiều đóng góp quan trọng và vô cùng quí báu của các doanh nghiệp về chương trình của khoa CNTT. Bên cạnh đó còn thể hiện tình đoàn kết, gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Trong tình cảm ấm áp với những nụ cười và những cái bắt tay tình nghĩa của giảng viên với các doanh nghiệp làm cho hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp với đầy hứa hẹn và nhiệt huyết, cố gắng đưa khoa CNTT trường ĐH NguyễnTất Thành ngày càng phát triển.

 

Vxchi.K-CNTT

Các hình ảnh của Hội thào:

Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Hội thảo Khoa học chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Các tin khác