Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTT

Ngày đăng: 09/08/2020

Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp Chương trình đào tạo Thạc Sỹ Công nghệ thông tin tại Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nguyễn Tất Thành


Sáng ngày 1/8/2020 Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã diễn ra buổi Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp Chương trình đào tạo Thạc Sỹ Công nghệ thông tin. 

Đến dự có các Doanh nghiệp chuyên về CNTT, TS. Nguyễn Kim Quốc đã chủ trì Hội thảo thành công tốt đẹp.

Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTTHội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp CTĐT Thạc Sỹ CNTT