Giới thiệu chung Khoa CNTT

Ngày đăng: 15/01/2019

Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Hội nhập - Trách nhiệm


1.Giới thiệu tổng quan về khoa


Thành lập: Khoa Công nghệ thông tin được thành lập dựa trên quyết định số: 137/QĐNTT-TC, Ký ngày 26/05/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Chức năng: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam.
Nhiệm vụ: Tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hổ trợ sinh viên, kiểm định chất lượng, hợp tác các trường/ viện uy tín.
Triết lý giáo dục: Kết hợp giáo dục với sản xuất, lý thuyết với thực hành, gắn kết nghiên cứu với thực nghiệm, kết nối đại học với xã hội.


2. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Chiến lược


Tầm nhìn: Đến năm 2023, Khoa Công nghệ thông tin trở thành nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.
Sứ mệnh: Khoa Công nghệ thông tin cam kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và cạnh tranh và môi trường sáng tạo năng động cho giảng viên, sinh viên, và các nhà nghiên cứu.
Chiến lược: Xây dựng một chương trình đào tạo tiên tiến, tổ chức hội nghị khoa học, thânh lập các nhóm nghiên cứu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên làm tiến sĩ, liên kết chiến lược với doanh nghiệp, hợp tác mạnh mẽ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.


3. Nhân lực – sinh viên
 Đội ngũ giảng viên: 26 giảng viên với 02 Phó giáo sư, 02 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 15 Thạc sĩ và 03 Cử nhân.
Số lượng sinh viên đại học và học viên cao học


Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Đại học 51 304 314 309 144 321 530
Cao học
10 21


4. Giới thiệu những chuyên ngành đào tạo
 Bậc đại học: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & Truyền thông, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu;
 Bậc cao học: Công nghệ thông tin, Kinh tế số;


5. Nghiên cứu khoa học, hội thảo quốc tế
Thực hiện 2 cấp bộ, 5 đề tài cấp sở, 18 đề tài cấp cơ sở
Trên 150 bài báo tạp chí quốc tế, trong đó trên 100 bài ISI/ SCOPUS


6. Hội doanh nghiệp, sinh viên
Liên kết đào tạo với trên 200 doanh nghiệp công nghệ thông tin để sinh viên học thực hành, thực tập;
Sinh viên tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ sinh viên: Câu lạc bộ học thuật; Câu lạc bộ tiếng Anh; Câu lạc bộ tình nguyện; Câu lạc bộ thể thao; Câu lạc bộ văn nghệ


7. Mục tiêu chất lượng 2018-2019
 Có 90% sinh viên đánh giá hài lòng về (i) tài liệu học tập, cơ sở vật chất phục vụ môn học, (ii) hoạt động giảng dạy của giảng viên và (iii) chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên;
Có 90% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp trong năm đầu tiên; Giới thiệu việc làm thành công cho 90% sinh viên tốt nghiệp trong vòng một năm có nhu cầu hỗ trợ tìm việc;
Có 80% sinh viên hài lòng công tác Cố vấn học tập và Chăm sóc sinh viên;
Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả 04 câu lạc bộ sinh viên (Câu lạc bộ học thuật, Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ tình nguyện, Câu lạc bộ văn nghệ thể thao) và 01 Câu lạc bộ cựu sinh viên; Tổ chức 02 cuộc thi học thuật dành cho sinh viên;
Ký kết/ triển khai 01 chương trình hợp tác Quốc tế và tổ chức sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh Quốc tế;
Thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Công bố 10 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS;
Đạt 100% các chương trình đào tạo có từ 30- 60% thời lượng đào tạo thực hành, thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp;
Triển khai ít nhất 01 chương trình đào tạo từ xa; Xây dựng học liệu tối thiểu cho 02 môn học cơ sở ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy theo mô hình kết hợp giữa online và trực tiếp;
Tăng ít nhất 10% nguồn thu tài chính so với năm học 2017-2018 để đầu tư phát triển tài liệu học tập, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy;


Giới thiệu chung Khoa CNTT


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN