Điều kiện đăng ký khóa luận 2017 - Thực tập tốt nghiệp 2018

Ngày đăng: 21/04/2021

Điều kiện đăng ký khóa luận 2017 - Thực tập tốt nghiệp 2018


Khoa CNTT thông báo tới các bạn sinh viên điều kiện đăng ký KLTN dành cho khóa 2017 và thực tập tốt nghiệp khóa 2018.

Điều kiện đăng ký KLTN:


  • Học kỳ xét: từ học kỳ 11 trở lại
  • Điểm trung bình tín chỉ hệ 4 đạt từ 2.5
  • Sinh viên phải đạt môn Thực tậ tốt nghiệp
  • Phần trăm tín chỉ chưa đạt: 20% kiến thức Cơ sở ngành và chuyên ngành
  • Thời gian xét sau học kì 2 2020-2021


Điều kiện đăng ký TTTN:

  • Học kỳ xét: Từ học kỳ 8 trở lại
  • Phần trăm tín chỉ chưa đạt: 20% kiến thức Cơ sở ngành và chuyên ngành


Các bạn sinh viên xem để có thể đăng ký môn học theo tiến độ chung.Các tin khác