Danh sách các môn học Khoa CNTT mở trong HK2 18-19

Ngày đăng: 15/01/2019

Danh sách các môn học Khoa CNTT mở trong HK2 18-19


Gửi các bạn sinh viên danh sách các môn học Khoa CNTT sẽ mở trong HK2 18-19. Các bạn xem danh sách các môn học mình phải đăng ký học trong HK2 18-19 để chuẩn bị đăng ký môn học cho đầy đủ để đảm bảo đúng tiến độ học tập.

Tải File dính kèm

Các tin khác