Danh sách các hội thảo Khoa học Quốc tế chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngày đăng: 19/07/2021

DANH SÁCH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


STT

Tên hội thảo

Thời gian

Địa điểm

Số lượng báo cáo

1

1st International Conference on Context-Aware Systems and Applications

 (https://iccasa.eai-conferences.org/2012/)

26-27/11/2012

TP Hồ Chí Minh

34

2

2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications

(https://iccasa.eai-conferences.org/2013/)

25-26/11/2013

Phú Quốc

36

3

1st International Conference on Nature of Computation and Communication


(https://ictcc.eai-conferences.org/2014/)

24-25/11/2014

TP Hồ Chí Minh

34

4

4th International Conference on Context-Aware Systems and Applications

 (https://iccasa.eai-conferences.org/2015/)

26-27/11/2015

Vũng Tàu

42

5

2nd International Conference on Nature of Computation and Communication


(https://ictcc.eai-conferences.org/2016/)

17-18/3/2016

Rạch Giá

36

6

5th International Conference on Context-Aware Systems and Applications

 (https://iccasa.eai-conferences.org/2016/)

24-25/11/2016

Thủ Dầu Một

20

7

6th International Conference, ICCASA 2017

and 3rd International Conference, ICTCC 2017 

(https://iccasa.eai-conferences.org/2017/ 

 và 

https://ictcc.eai-conferences.org/2017/)

23-24/11/2017

Tam Kỳ

22

8

7th International Conference, ICCASA 2018

and 4th International Conference, ICTCC 2018 

(https://iccasa.eai-conferences.org/2018/ 

 và https://ictcc.eai-conferences.org/2018/)

22-23/11/2018

Việt Trì

20

9

8th International Conference, ICCASA 2019

and 5th International Conference, ICTCC 2019 

(https://iccasa.eai-conferences.org/2019/ 

 và https://ictcc.eai-conferences.org/2019/)

28-29/11/2019

Mỹ Tho

20

10

9th International Conference, ICCASA 2020

and 6th International Conference, ICTCC 2020 

(https://iccasa.eai-conferences.org/2020/ 

 và https://ictcc.eai-conferences.org/2020/)

26-27/11/2020

Thái Nguyên

27KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách các hội thảo Khoa học Quốc tế chuyên ngành Công nghệ thông tin


Các tin khác