Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU trao tặng SERVER cho Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày đăng: 11/10/2022

Chính nhờ sự quan tâm của Doanh nghiệp CNTT mà sinh viên CNTT có thể học hỏi từ những công việc mang đặc thù của ngành. Liên kết đào tạo kỹ năng thực hành chuyên môn về CNTT tạo điều kiện cho Sinh viên được tiếp cận nhiều với thực tế, đúng với “Học đi đôi với hành”.


Kết nối Doanh nghiệp là một trong những hoạt động mang tính trọng yếu của Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chính nhờ sự quan tâm của Doanh nghiệp CNTT mà sinh viên CNTT có thể học hỏi từ những công việc mang đặc thù của ngành. Liên kết đào tạo kỹ năng thực hành chuyên môn về CNTT tạo điều kiện cho Sinh viên được tiếp cận nhiều với thực tế, đúng với “Học đi đôi với hành”. Khi tham dự các học phần Kiến tập, Thực tập trong chương trình đào tạo, sinh viên ngành CNTT được học tập, trao đổi, trau dồi thêm kiến thức thực hành, kỹ năng quản lý, công nghệ tiên tiến và môi trường làm việc tổ chức chuyên nghiệp.

Ngày 10/10/2022, đại diện Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU- một trong những công ty phát hành và phát triển sản phẩm giải trí, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước và xuất khẩu, ông ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức đã trao tặng cho Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhiều Server Mạng máy tính chuyên nghiệp.

Đại diện Trường ĐH NTT, ThS. Nguyễn Văn Thành- Quyền Trưởng BM Mạng MT và TTDL Khoa CNTT cùng các Thầy Cô đã đón nhận.


vxchi K.CNTT

Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU trao tặng SERVER cho Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU trao tặng SERVER cho Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU trao tặng SERVER cho Khoa CNTT Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


Các tin khác