Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

Ngày đăng: 14/03/2021

Phòng học, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTGIỚI THIỆU PHÒNG HỌC, PHÒNG THỰC HÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Toàn bộ phòng học, phòng làm việc và các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ CTĐT như: hệ thống lạnh, chiếu sáng, thông gió, an toàn.

Chỉ tính riêng cơ sở An Phú Đông, nơi tổ chức đào tạo ngành CNTT, bảng dưới đây thống kê số lượng phòng học, giảng đường và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy.        


Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Khoa CNTT, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đảm bảo đủ phòng thí nghiệm, thực hành cũng như các trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu của Học viên theo chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Các phòng thí nghiệm tại Khoa CNTT được tổ chức theo từng chuyên ngành riêng biệt, đảm bảo đủ số lượng máy tính, máy chủ (Server), các thiết bị, linh kiện đáp ứng cho 30 Học viên học cùng lúc.


Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT


Cụ thể, mỗi phòng Thí nghiệm được quy hoạch 30 máy tính. Số lượng máy Server của mỗi phòng thay đổi theo nhu cầu. Các linh kiện, thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo chuyên ngành như IoT, Network, Multimedia luôn được cập nhật, bổ sung, thay thế thường xuyên, dáp ứng nhu cầu học tập, thí nghiệm và nghiên cứu của Học viên.

Nhằm đảm bảo quá trình thí nghiệm, thực hành của Học viên được an toàn, chuyên nghiệp, các Phòng thí nghiệm đã ban hành các tài liệu hướng dẫn, nội quy, các quy tắc an toàn trong mỗi bài thí nghiệm. Đồng thời, các hoạt động tại phòng thí nghiệm cũng được ghi chép lại, phục vụ cho việc lập các kế hoạch hoạt động sau này.

Trong quá trình hoạt động, các máy tính và trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành luôn được duy tu, bảo dưỡng và cập nhật/nâng cấp để đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu.


Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT   *  Thống kê danh mục sách, giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ CTĐT 

   *   Sơ đồ bố trí máy tính trong phòng Thực nghiệm

   *  Sơ đồ Phòng học cơ sở 300A

   *  Sơ đồ Phòng học cơ sở An Phú Đông Quận 12

   *  Nội quy của phòng thí nghiệm/thực hànhHÌNH ẢNH THƯ VIỆN, PHÒNG THỰC HÀNH

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT


Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTTCơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT