Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021

Ngày đăng: 31/08/2021

Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021-2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã diễn ra tốt đẹp.


Ngày 30/8/2021, cùng với các Giảng viên là Cố vấn học tập của các lớp Tân sinh viên Khóa 2021-2022, có đại diện Khoa CNTT, Trưởng Khoa TS.Nguyễn Kim Quốc đã giới thiệu Khoa CNTT và các ngành học gồm 3 ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Mạng máy tính và truyên thông dữ liệu cho các Tân sinh viên 2021. Bên canh đó, Giáo vụ khoa là Cô Nguyễn Thị Hoàn Sinh cùng trao đổi với các Tân sinh viên về các hình thức kết nối giũa các em với Khoa CNTT và các phòng ban liên quan của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong quá trình học tập.

Tuy là buổi gặp gỡ online trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng giữa Thầy và Trò, giữa Khoa CNTT cùng các em Tân sinh viên thắm đượm tình cảm sâu sắc.

Chúc tất cả Thầy và Trò chúng ta khỏe mạnh, thưc hiện 5K phòng chống dịch, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh để nhanh chóng gặp mặt nhau trên giảng đường đại học. 


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021Chương trình gặp gỡ Tân Sinh viên 2021


CÁC THÔNG TIN, WEBSITE SINH VIÊN CẦN BIẾT: 


 • Văn phòng Khoa: Phòng L.104, Số 331, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận.12, TP. Hồ Chí Minh
 • Website Khoa tiếng Việt: cntt.ntt.edu.vn
 • Website Khoa tiếng Anh: fit.ntt.edu.vn
 • Fanpage Khoa: https://www.facebook.com/kcntt.dhntt
 • Group Facebook Khóa 2021: https://www.facebook.com/groups/128039709463502
 • Email Khoa: fit@ntt.edu.vn và cntt@ntt.edu.vn
 • Điện thoại Khoa: (028) 71080889 - 19002039 - line 416


Xem lịch học và học trực tuyến:


 • Tra lịch học: phongdaotao.ntt.edu.vn
 • Học trực tuyến: lms.ntt.edu.vn
 • Link video hướng dẫn học và thi trực tuyến: https://youtu.be/jyqD8UTLchw


Thông tin liên hệ hỗ trợ học tập:


 • Phòng Công tác Sinh viên - Fanpage: http://facebook.com/ctsv.ntt
 • Viện e-Learning - Fanpage: http://facebook.com/lms.ntt
 • Phòng công tác sinh viên: ctsv.ntt.edu.vn


Các tin khác