Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bậc đại học đạt tiêu chuẩn 4 Stars Plus của UPM

Ngày đăng: 16/09/2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bậc đại học của Khoa CNTT Trường ĐHNTT đạt tiêu chuẩn 4 Stars Plus của UPM (9/2021)


Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện đại, công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chính vì thế, xác định vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển chung của nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin Đại học Nguyễn Tất Thành luôn đặc biệt quan tâm tới hoạt động xây dựng và phát triển chương trình đào tạo. Phát triển chương trình đào tạo là một quá trình liên tục nhằm hoàn thiện không ngừng chương trình đào tạo cho phù hợp với phát triển của kinh tế, khoa học và xã hội… và đây được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu, xuyên suốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, CTĐT quyết định sự phát triển của Khoa, của Nhà trường.

Vừa qua, UPM (University Performance Metrics -Tổ chức UPM của Bộ GD&ĐT) đã công nhận CTĐT ngành Công nghệ thông tin bậc đại học của Khoa CNTT đạt tiêu chuẩn 4 Stars Plus vào tháng 9/2021.(https://upm.vn/program/16)


 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bậc đại học đạt tiêu chuẩn 4 Stars Plus của UPM


Mục tiêu của CTĐT ngành Công nghệ thông tin bậc đại học là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó, sinh viên ra trường còn có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản lý, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Chính sách chất lượng: 

- Liên tục cải tiến chương trình, phương pháp dạy-học, quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất và tính tích cực của người học, hình thành khả năng học tập suốt đời.

- Cập nhật và ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào quá trình đào tạo và nghiên cứu.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động NCKH của giảng viên và học viên; trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp khoa học cho những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin.

- Xây dựng văn hóa của Khoa tạo nên môi trường giáo dục tốt, thân thiện, luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân; là nơi phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và năng lực giảng dạy, nghiên cứu phù hợp.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động để nắm bắt nhu cầu, phối hợp trong công tác đào tạo và tạo việc làm cho người học. Duy trì và mở rộng liên kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm trao đổi chuyên môn và cung cấp cho người học những CTĐT đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khoa Công Nghệ thông tin

  • Phòng L.104, Số 331, Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận.12, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 71080889 - 19002039 - line 416
  • Website: cntt.ntt.edu.vn
  • Email: fit@ntt.edu.vnCác tin khác