Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đạt 4 SAO PLUS.

Ngày đăng: 05/09/2021

Tổ chức UPM của Bộ GD&ĐT đánh giá Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đạt 4 SAO PLUS.


Tháng 8 năm 2021, qua kết quả đối sánh chất lượng Chương trình Đào tạo Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin Đại học Nguyễn Tất Thành với các tiêu chí đánh giá được xây dựng khá rộng theo tiếp cận kiểm định chất lượng và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, Chương trình Đào tạo Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nguyễn Tất Thành vừa được gắn 4 Stars Plus của Tổ chức University Performance Metrics (UPM) - Tổ chức UPM của Bộ GD&ĐT,  đây là bảng xếp hạng theo hình thức gắn sao (star rating) áp dụng cho các trường đại học cũng như các chương trình đào tạo đại học tại Việt Nam.


Việc gắn sao cho thấy một bức tranh chân thực và tích cực về chất lượng mang thông tin hữu ích, nhiều chiều đến các bên liên quan từ các trường đại học, đến sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà quản lý.

Qua chương trình này, sinh viên được học từ Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …

http://upm.vn/program/16


Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đạt 4 SAO PLUS.


Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin đạt 4 SAO PLUS.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Ngành đào tạo

Chuyên ngành

Số năm

đào tạo

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

             - Trí tuệ nhân tạo

             - Khoa học dữ liệu

             - Thị giác máy tính

3.5 năm


+        Tên Tiếng Anh    : Information Technology

+        Loại hình đào tạo: Chính quy – Hệ tín chỉ

+        Tên văn bằng      : Cử nhân Công nghệ thông tin

+        Đơn vị cấp bằng : Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

+        Cơ sở tổ chức giảng dạy : Khoa CNTT, 331 QL1A, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM

Yêu cầu đầu vào:

-        Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

-        Trường ĐH NTT tuyển sinh viên đầu vào thông qua thi tuyển và xét tuyển. Đối với trường hợp xét tuyển, Trường thực hiện theo 2 phương thức: xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét điểm tổng kết học bạ (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt)

Mục tiêu đào tạo

-        Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng phân tíchtư vấnthiết kếphát triển và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin (bao gồm xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin) để giải quyết các vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản lý, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

-        Đào tạo sinh viên có vốn kiến thức chuyên sâu, năng lực thực hành nghề nghiệp tốt, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm giỏi; Có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng và luôn biến động; Thích nghi với sự phát triển của công nghệ trong khu vực và trên thế giới; Có trình độ chuyên môn vững vàng để có thể tự nghiên cứu và học lên các bậc học cao hơn.

Chiến lược giảng dạy, học tập:

-        Xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận tiên tiến AUN

-        Đi đầu trong cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo

-        Tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi, tích cực, chủ động và sáng tạo

-        Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ bối cảnh nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp tốt, trang bị những kiến thức kỹ năng sát với môi trường thực tế

-        Liên kết với các trường quốc tế, tạo sự phong phú các loại hình đào tạo

Đây là tiền đề phát triển các phương pháp học tập, giảng dạy tích cực theo hướng gắn kết với thực tế, hiện đại với triết lý lấy sinh viên làm trọng tâm.


Qui trình đào tạo

-        Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm, với 12 kỳ, trong đó 10 học kỳ tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng tại cơ sở đào tạo và 1 kỳ thực tập tại các địa phương và cơ sở, 01 kỳ làm khóa luận hoặc học các học phần thay thế.

-        Sinh viên được đào tạo theo Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007; sửa đổi bổ sung theo thông tư số 57/2012/TT – BGD&ĐT ngày 27/12/2012).

Điều kiện tốt nghiệp

-        Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).

-        Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và hoàn thành chương trình giáo dục thể chất.

-        Có chứng chỉ TOEIC (từ 400 điểm trở lên)


Triết lý giáo dục của Khoa: “Chuyên nghiệp - Trách nhiệm –Hội nhập” :


-   Chuyên nghiệp:  mục đích đào tạo học viên có chuyên môn giỏi và kỹ năng tốt, từ việc học , môi trường xung quanh và việc tự học phải luôn được đẩy mạnh, khơi dậy động cơ và thái độ đúng đắn, với tinh thần kiên trì và tích cực để có được tay nghề cao. Tính chuyên nghiệp được thể hiện trong suy nghĩ, nhận thức, hành xử và trong các mối quan hệ xã hội, là đích đến của quá trình đào tạo tại Khoa.

-   Trách nhiệm:  việc rèn đạo đức cho người học được đào tạo tại Khoa CNTT luôn được quan tâm hàng đầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Khoa đối với thế hệ trẻ, cũng như giúp bản thân người học nhận ra giá trị của tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, đối với tập thể, đối với tổ chức, với xã hội. Trách nhiệm trong việc luôn tự rèn luyện, không ngừng học tập, mọi lúc mọi nơi.

-    Hội nhập: người học phải được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. giáo dục người học có khả năng tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp bản thân của người học, của Khoa, của Nhà trường, cũng như sự phát triển, tiến bộ quốc gia.


Các tin khác