Biểu mẫu Thực tập tốt nghiệp - New

Ngày đăng: 19/09/2022

Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu hồng, có giấy kiếng bảo vệ. Trình bày theo file mẫu.
1.      Trang bìa (theo file mẫu): bìa mềm, màu hồng.

2.      Trang bìa lót (giống trang bìa): giấy A4, trắng.

3.      Trang Lời cảm ơn

4.      Trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn

5.      Trang nhận xét của cơ quan thực tập

6.      Trang Mục lục

7.      Trang Danh mục các bảng biểu

8.      Trang Danh mục các bảng hình

9.      Trang Danh mục chữ viết tắt

10. Nhật ký thực tập tốt nghiệp (bản chính – có đánh giá và xác nhận của DN thực tập).

11. Phiếu Nhận xét sinh viên thực tập (bản chính – có đánh giá và xác nhận của DN thực tập)

12. Các Chương của báo cáo

13. Phụ lục

14. Tài liệu tham khảo


Chi tiết xem tại file đính kèm.Tải về: bm-thuc-tap-tot-nghieprar-file-78291rar-file-62127.rar

Các tin khác