Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022

Ngày đăng: 01/10/2022

Ngày 30/09/2022, khoa CNTT trường ĐH NTT đã tổ chức buổi bảo vệ Báo cáo thực tập Khóa 2019 trước Hội đồng gồm các Tiến sỹ, Thạc sĩ chuyên ngành của Khoa CNTT.


Để hoàn thành khoá học và có được tấm bằng kỹ sư CNTT sau những năm học tập vất vả, các bạn sinh viên phải hoàn thành Đồ án thực tập trước khi thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của chuyên ngành mình đã chọn. 

Với triết lý "Thực học - Thực hành - Thực Danh - Thực nghiệpKhoa CNTT Trường ĐH NTT luôn lấy thực tiễn đi kèm với lý thuyết, các bạn sinh viên được tiếp cận với môi trường thực tế, được tiếp cận với Doanh nghiệp ngành CNTT. Các bạn có cơ hội sử dụng những kiến thức có được để đưa vào công việc thực tiễn. Thêm vào đó để có thể được trao dồi thêm những kĩ năng cụ thể trong lĩnh vực CNTT, như là kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm và có cơ hội sử dụng và thao tác nhiều trên máy tinh cũng như để chuẩn bị cụ thể kĩ năng cho công việc. Từ thực tế đó, các bạn sẽ nắm vững hơn về công việc trong tương lai như thiết kế, xây dựng và quản lý một hệ thống phần mềm, hệ thống mạng... 

Ngày 30/09/2022, khoa CNTT trường ĐH NTT đã tổ chức buổi bảo vệ Báo cáo thực tập Khóa 2019 trước Hội đồng gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành của Khoa CNTT. 

Buổi báo cáo được chia làm nhiều 5 Tiểu ban và diễn ra thành công tốt đẹp và đây là bước khởi đầu và là tiền đề để tiếp tục hoàn thiện mình của các bạn sinh viên Khoa CNTT. 

vxchi_K.CNTT

Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022
Bảo vệ Đồ án Thực tập tốt nghiệp Khoá 2019 ngành CNTT ngày 30/09/2022

Các tin khác